Close

Boek online

Afspraak nodig?

Ik werk alleen ambulant en plan op basis van postcode.

Maak graag gebruik van de wachtlijst om een afspraak te laten plannen. Ik plan je dan in op basis van postcode.

Bij verhindering

… word je vriendelijk verzocht

om tijdig je afspraak te verzetten of annuleren

m.b.v. de knoppen in de e-mail bevestiging.