Close

Risico Voeten

Preventief Medisch Voetzorg

Risico Voeten

Naast regulier voetzorg, verzorg ik ook risico voeten.

Wat is preventief medisch voetzorg?

Door een aandoening of een medische behandeling kan er een verhoogd risico zijn op diepe huidwonden (voetulcera). Preventieve voetzorg is zorg die wordt gegeven om te voorkomen dat dit ontstaat. Alleen mensen met een verhoogd risico komen in aanmerking voor vergoeding van preventieve medisch voetzorg. 

Uit de basisverzekering vergoede preventief medisch voetzorg bestaat alleen uit het behandelen en verzorgen van drukplekken ter voorkoming van wonden. De overige deel van de behandeling is voor eigen rekening.

Als medisch pedicure werk ik werk samen met podotherapeuten om preventief medisch voetzorg te verlenen. De meeste patiënten hebben diabetes, anderen hebben bijvoorbeeld reuma of kanker. Wat ze gemeen hebben is neuropathie i.c.m. drukplekken.

Eigen bijdrage bij preventief voetzorg

De preventief medisch voetzorg wordt uit de basisverzekering vergoed bij een zorgprofiel 2 of hoger. Een volledige pedicurebehandeling bestaat uit meer dan alleen drukplekken verzorgen. Omdat de basisverzekering alleen een deel van de behandeling vergoed wordt een eigen bijdrage gevraagd.

Ik reken €15 eigen bijdrage voor de overige (niet vergoede) meer zorg.

Deze verzorgende delen kunnen bestaan uit:

  • het knippen van de nagels die geen risico vormen op wonden en zweren (ulcera) in zorgprofielen 2, 3 en 4
  • het gladfrezen en polijsten van nagels
  • het verwijderen van eelt wat geen overmatige druk veroorzaakt
  • specialistische technieken
  • incrèmen
  • lichte voetmassage

Eigen bijdrage voorrijkosten

Ik ben ambulant medisch pedicure.  Zonder ambulant indicatie kunnen er voorrijkosten bij komen.

Er komen geen voorrijkosten bij als:

  • de podotherapeut meent dat ambulant voetzorg aan huis nodig is, en bereid is een extra vergoeding hiervoor uit te keren.
  • de huisarts een verwijsbrief voor ambulant voetzorg verleent. Die kun je dan aan de podotherapeut geven.

Samenwerking
Ik heb contracten met meerdere podotherapeuten in Apeldoorn, Beekbergen en Ugchelen.